Xu Hướng 9/2023 # Luật Nhà Ở Bạn Nên Biết # Top 9 Xem Nhiều | Jizc.edu.vn

Xu Hướng 9/2023 # Luật Nhà Ở Mới Nhất Mới Nhất Bạn Nên Biết # Top 9 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Luật Nhà Ở Bạn Nên Biết được cập nhật mới nhất tháng 9 năm 2023 trên website Jizc.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Nhà ở và đất đai luôn là tải sản quý giá được bảo hộ trước pháp luật. Chính vì vậy việc cập nhật những thông tin mới nhất về luật nhà ở là điều cần thiết. Những quy định về luật nhà ở năm 2014 hiện nay có nhiều điểm mới và được sửa đổi. Điều này có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

Khái niệm về luật nhà ở

Luật nhà sẽ là giúp cho việc sử dụng, mua bán nhà ở được bài bản, đồng bộ hơn. Nếu muốn được pháp luật bảo vệ khi xảy ra tranh chấp hoặc gặp vướng mắc thì bạn nên tìm hiểu và tuân thủ đúng luật nhà ở mà pháp luật đã quy định.

Điểm mới của Luật nhà ở

Trách nhiệm của Bộ xây dựng: Tại khoản 7 điều 175 Luật Nhà ở năm 2014 có quy định Bộ xây dựng có trách nhiệm trong việc “công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư”.

Ở Luật nhà ở sửa đổi mới nhất quy định này đã được bãi bỏ. Bạn cần lưu ý về vấn đề này. Điểm mới về lựa chọn chủ đầu tư dự án và đầu tư xây dựng nhà ở thương mại

Nếu muốn lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại, phải thông qua những hình thức thực hiện sau đây:

Đấu thầu dự án

Đấu giá quyền sử dụng đất và phải tuân thủ quy định về đất đai của pháp luật

Dựa vào Luật đầu tư năm 2023 để chấp thuận nhà đầu tư. Nếu nhiều nhà đầu tư được chấp thuận thì dựa theo quy định của pháp luật về xây dựng và Luật xây dựng để xác định.

Phải được sự thẩm định, phê duyệt của cơ quan chức năng mới được triển khai thực hiện dự án đầu tư. Điều này được thực hiện theo quy định của Luật nhà ở năm 2014.

Điều kiện làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được đơn giản hóa

Nếu như trước đây cần phải có vốn pháp định theo quy định của pháp luật kinh doanh bất động sản mới được làm chủ đầu tư thì theo luật nhà ở đã sửa đổi, chỉ cần được ngân hàng bảo lãnh về nghĩa vụ ký quỹ là có thể thực hiện dự án. Như vậy, chỉ cần đảm bảo những điều kiện sau là được:

Được ngân hàng bảo lãnh hoặc có vốn ký quỹ để thực hiện dự án

Có chức năng kinh doanh bất động sản đảm bảo theo quy định của pháp luật

Hợp tác xã và doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Tại khoản 2 điều 170 Luật Nhà ở, năm 2014 có quy định “Đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo Luật đầu tư thì phải thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Chính phủ”. Điều này được bãi bỏ.

Hình thức sử dụng đất được bổ sung để thực hiện dự án đầu tư và xây dựng nhà ở thương mại

Có thêm nhiều loại đất khác, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển nhượng mục đích sử dụng sang làm đất ở, bao gồm:

Nhà nước cho thuê đất để xây dựng nhà ở cho thuê

Nhà nước giao đất để xây dựng nhà ở để bán, cho thuê mua, cho thuê.

Được nhận chuyển quyền về sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật.

Khi được nhà nước cho phép, có quyền chuyển mục đích sử dụng đất sang làm đất ở.

Cần lưu ý những gì để mua nhà đảm bảo quy định của pháp luật

Pháp luật là điều cần tuân thủ trong mua nhà ở, chính vì vậy bạn cần lưu ý những vấn đề sau nếu muốn không muốn bị vi phạm pháp luật trong khi mua nhà ở.

Mua nhà theo quy định của pháp luật: Trong khi mua nhà, bạn cần phải thực hiện từng bước theo đúng quy định của pháp luật. Không nên lách luật vì rất có thể bạn sẽ nhận hậu quả về sau.

Luật Phòng Cháy Chữa Cháy Mới Nhất Theo Nghị Định Chính Phủ

——- ————–

Luật số: 40/2013/QH13 Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2013

LUẬT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10.

Điều 1.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy:

1. Khoản 3 và khoản 6 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“6. Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở là tổ chức gồm những người được giao nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy tại cơ sở, hoạt động theo chế độ chuyên trách hoặc không chuyên trách.”

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3; bổ sung khoản 3a và khoản 3b vào sau khoản 3 Điều 5 như sau:

“3. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng cháy và chữa cháy; xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy; thành lập, duy trì hoạt động đội phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật;

b) Ban hành theo thẩm quyền nội quy và biện pháp về phòng cháy và chữa cháy;

c) Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về phòng cháy và chữa cháy;

d) Bảo đảm kinh phí cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy, sử dụng kinh phí phòng cháy và chữa cháy đúng mục đích; trang bị và duy trì hoạt động của dụng cụ, phương tiện phòng cháy và chữa cháy; chuẩn bị các điều kiện phục vụ chữa cháy; xây dựng, tổ chức thực tập phương án chữa cháy; bảo đảm các điều kiện phục vụ công tác huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy; tổ chức chữa cháy và khắc phục hậu quả do cháy gây ra;

đ) Thực hiện nhiệm vụ khác về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

3a. Chủ hộ gia đình có trách nhiệm:

a) Đôn đốc, nhắc nhở thành viên trong gia đình thực hiện quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy;

b) Thường xuyên kiểm tra phát hiện và khắc phục kịp thời nguy cơ gây cháy, nổ;

c) Phối hợp với cơ quan, tổ chức và hộ gia đình khác trong việc bảo đảm điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy; quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn chất dễ gây cháy, nổ.

3b. Cá nhân có trách nhiệm:

a) Chấp hành quy định, nội quy, yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy của người hoặc cơ quan có thẩm quyền;

b) Tuân thủ pháp luật và nắm vững kiến thức cần thiết về phòng cháy và chữa cháy; biết sử dụng dụng cụ, phương tiện phòng cháy và chữa cháy thông dụng;

c) Bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong quá trình sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt và trong bảo quản, sử dụng chất cháy;

d) Ngăn chặn nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, hành vi vi phạm quy định an toàn về phòng cháy và chữa cháy;

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2; bổ sung khoản 2a vào sau khoản 2 Điều 6 như sau:

“2. Cơ quan, tổ chức và hộ gia đình có trách nhiệm tổ chức, thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kỹ năng về phòng cháy và chữa cháy.

2a. Cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm quy định việc lồng ghép kiến thức và kỹ năng về phòng cháy và chữa cháy vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác phù hợp với từng ngành học, cấp học.”

4. Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 8. Ban hành và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy

1. Hoạt động phòng cháy và chữa cháy phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quy chuẩn kỹ thuật sau khi thống nhất với Bộ Công an đối với các quy định về phòng cháy và chữa cháy.

3. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xây dựng và công bố các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở về phòng cháy và chữa cháy sau khi thống nhất với Bộ Công an.

4. Áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy và chữa cháy:

a) Tiêu chuẩn quốc gia về phòng cháy và chữa cháy được áp dụng bắt buộc;

b) Tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy phải phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng cháy và chữa cháy;

c) Bảo đảm tính đồng bộ, tính khả thi của hệ thống tiêu chuẩn được áp dụng.

5. Tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế về phòng cháy và chữa cháy được áp dụng tại Việt Nam trong các trường hợp sau đây:

a) Tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế có quy định trong điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

b) Tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế có quy định an toàn về phòng cháy và chữa cháy cao hơn tiêu chuẩn Việt Nam hoặc phù hợp với yêu cầu thực tế của Việt Nam và được Bộ Công an chấp thuận bằng văn bản.

6. Đối với yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy mà chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thì thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về phòng cháy và chữa cháy.”

5. Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 9. Bảo hiểm cháy, nổ

Nhà nước khuyến khích cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia bảo hiểm cháy, nổ. Cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ phải thực hiện bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với tài sản của cơ sở đó.

6. Bổ sung Điều 9a vào sau Điều 9 như sau:

“Điều 9a. Kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

1. Kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, bao gồm:

a) Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát; tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật; thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy; tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy và chữa cháy; sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy;

b) Huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy;

c) Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy.

2. Kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Người đứng đầu doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy phải có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với hoạt động kinh doanh;

b) Có cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động kinh doanh.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”

7. Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 10. Chế độ, chính sách đối với người tham gia chữa cháy

Người tham gia chữa cháy được hưởng chế độ bồi dưỡng về vật chất; trường hợp bị chết, bị thương, bị tổn hại sức khỏe, bị tổn thất về tài sản thì được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.”

8. Sửa đổi, bổ sung các khoản 3, 5, 6, 7 và 8; bổ sung khoản 4a vào sau khoản 4 và bổ sung khoản 5a vào sau khoản 5 Điều 13 như sau:

“3. Lợi dụng phòng cháy và chữa cháy để xâm hại tính mạng, sức khỏe con người; xâm phạm tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức và cá nhân.”

“4a. Không báo cháy khi có điều kiện báo cháy; trì hoãn việc báo cháy.

5. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép chất nguy hiểm về cháy, nổ.

5a. Mang hàng và chất dễ cháy, nổ trái phép vào nơi tập trung đông người.

6. Thi công công trình có nguy hiểm về cháy, nổ, nhà cao tầng, trung tâm thương mại mà chưa có thiết kế được duyệt về phòng cháy và chữa cháy; nghiệm thu và đưa vào sử dụng công trình có nguy hiểm về cháy, nổ, nhà cao tầng, trung tâm thương mại khi chưa đủ điều kiện bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

7. Chiếm đoạt, hủy hoại, làm hư hỏng, tự ý thay đổi, di chuyển, che khuất phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy, biển báo, biển chỉ dẫn; cản trở lối thoát nạn.

8. Hành vi khác vi phạm quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.”

9. Khoản 2 Điều 17 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố (sau đây gọi chung là thôn) phải có các quy định, nội quy về phòng cháy và chữa cháy, về sử dụng điện, sử dụng lửa và các chất dễ cháy, nổ; căn cứ vào điều kiện cụ thể có giải pháp ngăn cháy; có phương án, lực lượng, phương tiện, đường giao thông, nguồn nước phục vụ phòng cháy và chữa cháy.”

10. Khoản 2 Điều 18 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy được đóng mới, hoán cải chỉ được cơ quan đăng kiểm cấp giấy chứng nhận đăng kiểm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường khi đã được duyệt thiết kế và nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

Chính phủ quy định loại phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy.”

11. Bổ sung khoản 1a vào sau khoản 1; sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 4 Điều 19 như sau:

“1a. Ủy ban nhân dân các cấp, chủ rừng phải thực hiện các biện pháp phòng cháy phù hợp với cấp độ cảnh báo nguy cơ cháy rừng.

2. Khi lập quy hoạch, dự án phát triển rừng phải có giải pháp phòng cháy và chữa cháy cho từng loại rừng.”

“4. Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khi hoạt động trong rừng hoặc ven rừng phải tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.”

12. Điều 21 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 21. Phòng cháy đối với khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao

1. Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao phải có phương án phòng cháy và chữa cháy cho toàn khu; xây dựng và duy trì hoạt động của hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy; tổ chức lực lượng, phương tiện phòng cháy và chữa cháy phù hợp với phương án phòng cháy và chữa cháy.

2. Cơ sở hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao phải có phương án phòng cháy và chữa cháy cho cơ sở mình; phải thành lập đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”

13. Sửa đổi, bổ sung tên Điều 22 và nội dung các khoản 2, 3 và 4 Điều 22 như sau:

“Điều 22. Phòng cháy trong khai thác, chế biến, sản xuất, vận chuyển, kinh doanh, sử dụng, bảo quản sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ và vật tư, hàng hóa khác có nguy hiểm về cháy, nổ”

“2. Kho chứa, hệ thống vận chuyển sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ và công trình chế biến dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ phải có hệ thống báo và xử lý nồng độ hơi, khí nguy hiểm dễ cháy, nổ; phải có biện pháp bảo vệ, chống sự cố bục, vỡ bể chứa, thiết bị, đường ống.

3. Cơ sở kinh doanh sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ phải bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với công trình liền kề. Việc xuất, nhập, vận chuyển sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ phải tuân thủ quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy.

4. Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cung ứng, vận chuyển vật tư, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy, phải in các thông số kỹ thuật trên nhãn hàng hóa và phải có bản hướng dẫn an toàn về phòng cháy và chữa cháy bằng tiếng Việt.”

14. Điều 23 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 23. Phòng cháy đối với công trình cao tầng, công trình trên mặt nước, công trình ngầm, đường hầm, hầm lò khai thác khoáng sản, nhà khung thép mái tôn

1. Công trình cao tầng phải có giải pháp chống cháy lan, chống tụ khói, lan truyền khói và hơi độc do cháy sinh ra; bảo đảm các điều kiện thoát nạn an toàn nhằm cứu người, tài sản khi có cháy xảy ra; trang bị hệ thống tự động phát hiện cháy, trang bị phương tiện, hệ thống chữa cháy bảo đảm khả năng tự chữa cháy; sử dụng vật liệu xây dựng khó cháy; không sử dụng vật liệu trang trí nội thất, vật liệu cách âm, cách nhiệt dễ cháy.

2. Công trình trên mặt nước có nguy hiểm về cháy, nổ phải có giải pháp chống cháy lan, phương án, lực lượng, phương tiện bảo đảm tự chữa cháy.

3. Công trình ngầm, đường hầm, hầm lò khai thác khoáng sản phải trang bị phương tiện để phát hiện và xử lý khí cháy, khí độc; phải có hệ thống thông gió, giải pháp chống cháy lan và các điều kiện bảo đảm thoát nạn an toàn, triển khai lực lượng, phương tiện để cứu người, tài sản và chữa cháy.

4. Nhà khung thép mái tôn có diện tích lớn dùng để làm nơi sản xuất, kho chứa hàng dễ cháy, nổ phải có giải pháp chống cháy lan và hạn chế nguy cơ sụp đổ khi xảy ra cháy.”

15. Khoản 1 Điều 24 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Tại nhà máy điện, lưới điện phải có biện pháp để chủ động xử lý sự cố gây cháy.”

16. Bổ sung Điều 24a vào sau Điều 24 như sau:

“Điều 24a. Phòng cháy đối với cơ sở hạt nhân

1. Công tác phòng cháy đối với cơ sở hạt nhân phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

a) Có hệ thống phòng cháy và chữa cháy đáp ứng quy chuẩn, tiêu chuẩn an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở hạt nhân;

b) Người làm việc tại cơ sở hạt nhân phải được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với tính chất công việc;

c) Đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành được trang bị phù hợp với đặc thù từng cơ sở;

d) Các điều kiện bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy khác.

2. Chính phủ quy định cụ thể việc xây dựng, thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở hạt nhân.”

17. Khoản 1 Điều 25 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Tại các chợ, trung tâm thương mại phải tách riêng hệ thống điện phục vụ kinh doanh với hệ thống điện bảo vệ và chữa cháy; sắp xếp các hộ kinh doanh, ngành hàng đáp ứng yêu cầu an toàn về phòng cháy và chữa cháy; có lối thoát nạn bảo đảm theo quy định và phương án thoát nạn, giải tỏa hàng hóa khi có cháy xảy ra; phải trang bị hệ thống báo cháy, chữa cháy, giải pháp chống cháy lan phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động. Chủ hộ kinh doanh hàng hóa dễ cháy, nổ phải trang bị dụng cụ, phương tiện chữa cháy tại chỗ.”

18. Điều 26 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 26. Phòng cháy đối với cảng hàng không, cảng biển, cảng thủy nội địa, nhà ga, bến xe

Tại cảng hàng không, cảng biển, cảng thủy nội địa, nhà ga, bến xe phải trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn an toàn về phòng cháy và chữa cháy; có phương án thoát nạn, giải tỏa phương tiện, vật tư hàng hóa khi có cháy xảy ra.”

19. Bổ sung Điều 27a vào sau Điều 27 như sau:

“Điều 27a. Phòng, chống cháy, nổ đối với cơ sở sản xuất, kho vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Cơ sở sản xuất, kho vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ phải bảo đảm an toàn về phòng, chống cháy, nổ; có vành đai an toàn, bảo đảm khoảng cách an toàn đối với các khu dân cư và công trình lân cận.”

20. Điều 31 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 31. Xây dựng và thực tập phương án chữa cháy

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu cơ sở, chủ rừng, chủ phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong phạm vi quản lý của mình, chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng phương án chữa cháy sử dụng lực lượng, phương tiện tại chỗ đối với thôn, cơ sở, rừng, phương tiện giao thông.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu cơ sở, khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy xây dựng, thực tập phương án chữa cháy cho cơ sở, khu dân cư do mình quản lý theo hướng dẫn của Bộ Công an.

3. Cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm xây dựng phương án chữa cháy đối với cơ sở, khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao cần huy động lực lượng, phương tiện của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, của nhiều cơ quan, tổ chức, địa phương.

4. Phương án chữa cháy phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các lực lượng, phương tiện có trong phương án khi được huy động thực tập phải tham gia đầy đủ.

5. Bộ trưởng Bộ Công an quy định cơ sở, khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao và thẩm quyền phê duyệt, thời hạn thực tập phương án chữa cháy.”

21. Điều 32 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 32. Thông tin báo cháy và chữa cháy

Thông tin báo cháy bằng hiệu lệnh hoặc bằng điện thoại.

Số điện thoại báo cháy được quy định thống nhất trong cả nước là 114. Phương tiện thông tin liên lạc phải được ưu tiên để phục vụ báo cháy, chữa cháy.”

22. Bổ sung khoản 4a vào sau khoản 4 Điều 33 như sau:

“4a. Ủy ban nhân dân các địa phương giáp ranh phải xây dựng phương án phối hợp và tổ chức lực lượng tham gia chữa cháy khi có yêu cầu.”

23. Khoản 1 Điều 37 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Khi xảy ra cháy, người có chức vụ cao nhất của đơn vị Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có mặt tại nơi xảy ra cháy là người chỉ huy chữa cháy.”

24. Khoản 3 Điều 43 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“3. Lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành;”

25. Điều 44 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 44. Thành lập, quản lý đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành

1. Tại thôn phải thành lập đội dân phòng. Đội dân phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thành lập, quản lý.

2. Tại cơ sở phải thành lập đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở. Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở do người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định thành lập, quản lý.

3. Đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành là đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở được tổ chức để đáp ứng yêu cầu hoạt động đặc thù của cơ sở do người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định thành lập, quản lý.

Tại các cơ sở sau đây phải thành lập đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành:

a) Cơ sở hạt nhân;

b) Cảng hàng không, cảng biển;

c) Cơ sở khai thác và chế biến dầu mỏ, khí đốt;

d) Cơ sở khai thác than;

đ) Cơ sở sản xuất, kho vũ khí, vật liệu nổ;

e) Các cơ sở khác do Bộ trưởng Bộ Công an quy định.

4. Quyết định thành lập đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành phải được cơ quan ban hành gửi tới cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy quản lý địa bàn đó.”

26. Điều 46 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 46. Huấn luyện, bồi dưỡng, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, điều động và chế độ, chính sách đối với lực lượng dân phòng, phòng cháy và chữa cháy cơ sở, phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành

1. Lực lượng dân phòng, phòng cháy và chữa cháy cơ sở, phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy; chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy; chịu sự điều động của cấp có thẩm quyền để tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy.

2. Lực lượng dân phòng, phòng cháy và chữa cháy cơ sở, phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành được hưởng chế độ, chính sách trong thời gian huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và khi trực tiếp chữa cháy.

3. Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở không chuyên trách được hưởng chế độ hỗ trợ thường xuyên.

4. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 và khoản 3 Điều này.”

27. Bổ sung Điều 46a vào sau Điều 46 như sau:

“Điều 46a. Phòng cháy và chữa cháy tình nguyện

1. Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu cơ sở, lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm tạo điều kiện, khuyến khích tổ chức, cá nhân tình nguyện tham gia phòng cháy và chữa cháy.

2. Người tình nguyện tham gia phòng cháy và chữa cháy được bổ sung vào đội dân phòng hoặc đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở.”

28. Khoản 1 Điều 47 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thuộc Công an nhân dân, là một bộ phận của lực lượng vũ trang, được tổ chức và quản lý thống nhất từ trung ương đến địa phương.”

29. Điều 48 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 48. Chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy

1. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tham mưu, đề xuất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hướng dẫn xây dựng phong trào toàn dân tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy; huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức về phòng cháy và chữa cháy.

3. Thực hiện các biện pháp phòng cháy; thẩm định, phê duyệt thiết kế và nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy; chữa cháy kịp thời, hiệu quả.

4. Xây dựng lực lượng phòng cháy và chữa cháy; trang bị và quản lý phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy.

5. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy; kiểm tra, kiểm định kỹ thuật và chứng nhận phù hợp đối với phương tiện, thiết bị, hàng có yêu cầu nghiêm ngặt về phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

6. Kiểm tra, thanh tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định.

7. Thực hiện một số hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật về tổ chức điều tra hình sự.

8. Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.”

30. Khoản 2 Điều 55 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Nhà nước cấp ngân sách hoạt động phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang và các đơn vị khác thụ hưởng ngân sách nhà nước.

Trong nhiệm vụ chi ngân sách quốc phòng và an ninh hàng năm của Ủy ban nhân dân các cấp phải có nội dung bảo đảm cho công tác phòng cháy và chữa cháy.”

31. Khoản 2 Điều 56 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Nhà nước có chính sách ưu đãi về thuế đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, lắp ráp phương tiện phòng cháy và chữa cháy.”

32. Khoản 3 và khoản 7 Điều 57 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“3. Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức về phòng cháy và chữa cháy; xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy.”

“7. Thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế và nghiệm thu công trình xây dựng về phòng cháy và chữa cháy; kiểm tra, kiểm định kỹ thuật và chứng nhận phù hợp đối với phương tiện, thiết bị, chất, hàng có yêu cầu nghiêm ngặt về phòng cháy và chữa cháy.”

33. Bổ sung Điều 63a vào sau Điều 63 như sau:

“Điều 63a. Xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước khi Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực

Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định việc xử lý các cơ sở trên địa bàn không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực. Đối với kho chứa và công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ ở khu dân cư, nơi đông người phải có phương án di chuyển, bảo đảm khoảng cách an toàn.”

Điều 2.

1. Bãi bỏ khoản 9 Điều 3.

2. Bỏ cụm từ “ấp, bản, tổ dân phố” tại khoản 1 Điều 31, điểm b khoản 2 Điều 37 và tên Điều 50; bỏ cụm từ “trưởng ấp, trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố” tại điểm b khoản 2 Điều 37; bỏ cụm từ “trưởng ấp, trưởng bản” tại điểm d khoản 2 Điều 37 của Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10.

Điều 3.

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.

2. Chính phủ quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XlII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 22 tháng 11 năm 2013.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Nguyễn Sinh Hùng

Nên Tặng Quà Gì Cho Bạn Trai Mới Quen Để Gây Ấn Tượng Tốt Nhất?

Nó thể hiện tình yêu thương, sự quan tâm và trân trọng của bạn đối với mối quan hệ giữa hai bạn, đồng thời nó cũng thể hiện sự khéo léo và tài hoa của bạn. Món quà này sẽ giúp bạn ghi điểm trong mắt mọi đấng mày râu.

Không chỉ phụ nữ mà nam giới cũng nên sử dụng mỹ phẩm. Đây là một ý kiến ​​hay mà bạn nên cân nhắc khi chọn quà cho bạn trai của mình. Tuy nhiên, bạn có thể tìm hiểu tài liệu sử dụng để lựa chọn loại phù hợp nhất.

Món quà này không có gì lạ đối với các cô gái, khi nghĩ đến việc tặng quà cho chàng. Nó không chỉ xem giờ mà còn thể hiện phong cách thời trang, đẳng cấp của nam giới. Nhiều người đàn ông yêu thích đồng hồ cảm thấy hạnh phúc, trân trọng món quà này, theo dõi thời gian và ghi lại mọi kỷ niệm, mọi sự kiện mà cả hai hiểu được.

Ngoài ra, đồng hồ còn như một cách thể hiện sự tôn trọng đối với người đối diện. Đặc biệt là trong những dịp quan trọng như gặp gỡ đối tác làm ăn, bạn bè lâu ngày, tiệc tùng, hội nghị …

Đồng hồ nam bán chạy nhất

3.864.000 vnđ

6.900.000 VNĐ

-44%

6.145.000 đồng

7.230.000 vnđ

-15%

3.366.000 VNY

3.690.000 VNY

-số 8%

1.736.000 vnđ

2.170.000 VNĐ

-20%

3.5 Đưa cho anh ấy cuốn sách.

Tặng sách cho người ấy cũng là một lựa chọn hợp lý để mua về làm quà. Bạn phải chọn sách theo tên sách, kinh doanh, công nghệ, khởi nghiệp, khoa học … để tăng giá trị và tầm quan trọng của món quà phù hợp với lĩnh vực công việc, ngành học, khiến người ấy cảm nhận được sự thấu hiểu và quan tâm của bạn đối với nó. Trong mỗi cuốn sách bạn chọn.

3.6 Cho hòa.

3.7 Giày quà tặng

Đôi giày được rất nhiều chị em phụ nữ lựa chọn để làm quà tặng cho các đấng mày râu. Thông thường, nhiều cô gái lựa chọn những đôi giày cao gót vừa phù hợp với ý vừa mong muốn mà mỗi bước đi có thể mang lại cho nhau. Món quà này đặc biệt hữu ích cho nam và nữ. Hoặc đơn giản hơn, bạn có thể tặng một đôi giày theo phong cách thời trang của chàng để món quà này cảm thấy mình quan trọng và quan trọng hơn đối với chàng, nâng cao và nâng cao mối quan hệ giữa hai người.

3.8 Tặng ví

Một gợi ý khác dành cho bạn gái là bạn có thể tặng một chiếc túi da. Đây là món phụ kiện bất ly thân với ai, nó mang ý nghĩa thời trang, văn phong và gần gũi, thông dụng và rất thiết thực đối với phái mạnh. Và các đấng mày râu sẽ luôn ngưỡng mộ bạn, nâng niu món quà này.

Tặng 3,9 cặp áo sơ mi

Nếu bạn muốn cải thiện mối quan hệ của mình và thể hiện rằng bạn trân trọng mối quan hệ này, thì việc tặng anh ấy một chiếc áo sơ mi cặp là một lựa chọn tốt. Tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ rất hạnh phúc khi nhận được món quà này. Nó được thiết kế để giúp tăng cường cảm xúc của cả hai.

3.10 Đồ chơi thể thao

3.11 Nội thất phong thủy.

Mặt hàng này, bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chọn làm quà. Nếu người ấy yêu thích và đang theo đuổi công việc kinh doanh thì món quà này là một sự lựa chọn tuyệt vời, bạn có thể tìm được những vật phẩm phong thủy phù hợp với người ấy, nó sẽ giúp mang lại nhiều cơ hội tốt trong cuộc sống, công danh, sự nghiệp cho anh ấy trong cuộc sống.

3.12 Quà tặng nước hoa.

Nước hoa còn là món quà ngọt ngào dành cho phái mạnh.

Nếu bạn đủ tự tin để hiểu những lựa chọn của anh ấy, bạn có thể tự tay chọn loại nước hoa mình thích với hương thơm làm tôn lên vẻ đẹp nam tính.

3.13 Hãy tặng anh ấy một chiếc khăn vào mùa đông.

Vào mùa đông, Khăn quàng cổ là một trong những món quà được anh chọn làm quà tặng cho em. Bởi vì khi một người cho và nhận một món quà, nó sẽ mang lại sự gắn kết và yêu thương. Nếu khéo bạn có thể tự thắt khăn cho mình, đó chắc chắn sẽ là một kỷ niệm đáng quý và đáng nhớ.

3.14 Túi đeo chéo miễn phí.

Ngoài những món quà thiết thực như túi da, thắt lưng thì túi đeo chéo có thể là lựa chọn tuyệt vời khi chọn quà cho chàng. Túi thể hình nam có nhiều màu sắc, kiểu dáng và chất liệu.

3.15 Bút ký miễn phí

Bút nguồn cũng là một lựa chọn hợp lý nếu bạn chưa biết tặng gì cho bạn trai. Bởi vì bút nguồn vẫn được cho là nguồn cung cấp công việc và thành công cho mọi người.

Đây là món quà bạn nên chú ý khi tìm kiếm ngày càng nhiều khuyến mãi cho bạn trai của mình. Giá cả, đặc biệt là cho người đàn ông của bạn dễ dàng nhận được một cây bút.

BST Luxury Signature – BST đẹp nhất

2.700.000 đ

3.000.000 vnđ

-mười%

1.600.000 vnđ

1.790.000 đ

-mười%

980,000 vnđ

1,450,000 vnđ

-32%

850.000 vnđ

1.020.000 VNĐ

-16%

3.16 Tặng kính mắt.

Món quà này thường phù hợp với những bạn nam không cận, bạn có thể tặng những loại chống bụi, chống nắng tùy thích.

Hãy quan sát kỹ khuôn mặt của anh ấy hoặc để ý những lần anh ấy đeo kính để chọn cho mình mẫu kính phù hợp. Lựa chọn kính râm thời trang là điều cần thiết để đáp ứng phong cách của mỗi người! Nam giới có tầm nhìn hạn chế nên tránh ý tưởng đeo kính râm ngay lập tức.

3.16 Quà tặng dây chuyền đôi chìa khóa

Với những người đàn ông lãng mạn, bạn có thể chọn những chiếc móc chìa khóa đôi in hình ảnh đẹp, ngộ nghĩnh hoặc tự tay làm những món đồ handmade để tặng. Nó sẽ ghi điểm cho bạn trong mắt anh ấy và đảm bảo rằng anh ấy sẽ hạnh phúc, mang theo bên bạn và nhắc nhở bạn suốt cả ngày.

3.17 Tặng áo sơ mi

Những chiếc áo sơ mi là món quà của các bạn trai dành cho nhiều bạn nữ. Món quà này làm cho nó đẹp hơn và được trang bị tốt hơn trong bất kỳ dịp quan trọng nào. Nếu muốn tặng áo, bạn cần chú ý xem bạn trai mình mặc áo kiểu gì, mặc bao nhiêu và có thích mặc áo hay không. Nếu người đàn ông của bạn thường xuyên mặc áo sơ mi thì bạn còn chần chừ gì nữa mà không chọn làm quà tặng áo sơ mi cho anh ấy.

3.18 Tặng sáp vuốt tóc.

Nếu bạn đang phân vân chưa biết tặng quà gì cho bạn trai thì gợi ý trên rất tuyệt vời, nhất là với những bạn nam cẩn trọng và ít thể hiện. Thì sáp vuốt tóc sẽ là món quà hoàn hảo giúp bạn nam tính và cuốn hút hơn, món quà này thể hiện được sự quan tâm của bạn, chàng sẽ rất vui khi nhận được.

3.19 Cung cấp tai nghe

Nếu anh ấy thích chơi game hoặc yêu âm nhạc, thì bạn có thể chọn món quà phù hợp cho anh ấy. Thường thì những chiếc tai nghe này có nhiều mức giá và nhiều mẫu mã, giúp bạn dễ dàng lựa chọn để làm quà tặng.

3.20 Cung cấp thức ăn hoặc màng.

Không nhất thiết phải tặng quà vật chất, cho người ấy đi ăn, đi xem phim để cả hai có thể trò chuyện và hiểu nhau hơn. Đây là một ý tưởng tuyệt vời cho cả hai bạn! Có lẽ anh ấy thích nó.

Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ thắc mắc nên tặng quà gì cho bạn trai mới quen. Chúng tôi hy vọng, với những món quà mà tôi cung cấp, bạn có thể chọn được món quà phù hợp nhất với người ấy.

Ăn Gì Ở Grand World Phú Quốc? Update Top Nhà Hàng Grand World Mới Nhất

“Vòng quanh thế giới” trên hành trình vị giác độc đáo, đa dạng tại những tuyến phố ẩm thực đặc sắc tại Grand World

1. Ăn gì ở Grand World Phú Quốc ngon? Cập nhật list nhà hàng Grand World Phú Quốc MỚI nhất 1.1. Phố ẩm thực chợ đêm Grand World Phú Quốc

Không khí tấp nập đến tận 2 giờ sáng tại chợ đêm Grand World Phú Quốc

Nhiều kiosk đa dạng phục vụ nhu cầu ăn uống của du khách

Sự đặc sắc của chợ đêm Grand World nằm ở phong cách ẩm thực vỉa hè dân dã với các món như: sò điệp nướng, tôm tẩm bột chiên, mực hấp nước mắm, ốc biển luộc chấm muối ớt, tôm nướng… thực khách có thể tha hồ lựa chọn theo sở thích.

Rất đông bạn trẻ tụ tập lại khu vực này để vui chơi và ăn uống

Trải nghiệm không khí chợ đêm Dương Đông ngay giữa lòng trái tim sôi động của đảo ngọc

“Mẹo” hay cần nhớ:

Chợ đêm Grand World mở cửa đến tận 2:00 sáng nên bạn có thể thỏa sức “lấp đầy dạ dày” giữa đêm;

Để “ăn trọn” ẩm thực tại chợ đêm Grand World, bạn chỉ nên ăn mỗi món một ít để thưởng thức được nhiều món ăn hơn.

1.2. Các nhà hàng món Việt trong Grand World Phú Quốc

STT Tên quán  Địa chỉ Giờ hoạt động Hotline

1 Bún quậy Kiến Xây SA-01-43, Khu phố Shanghai  16:00 – 21:00  083 871 8714

2 Bún quậy Phú Quốc Pikachu SA-07-51, Khu phố Shanghai  15:00 – 22:00  091 728 8856

4 Nhà hàng Cơm Việt (Green Tree Restaurant) ĐD1 – 35/ HH – 60 Khu phố Indochine  10:00 – 22:00  0913 769 339 – 093 1 868 999

5 Nhà hàng Cơm Bắc 1983 68-70 Khu phố Shanghai 07:00 – 22:30 090 156 08 68

6 Cơm niêu cái bếp Garden IN 07-39 & IN 07-40, Grand World 08:00 – 21:00 0378856856

7 Sông Hằng Restaurant SA-05-01 khu phố Shanghai   09:00 – 22:00 0903248.640 hoặc 0916866525

8 Phở Lý Quốc Sư SA-03-18, khu phố Shanghai 08:00 – 23:00 0866116679

9 The Mekong Connect SA 09-01 và SA 09-39 Khu phố Shanghai 07:00 – 22:00 0988 095 117

10 Cơm chiên Nguyễn Ký Phú Quốc MR-53, Khu phố Indochine 

IN 05-37, khu phố indochine

09:00 – 23:00 094 240 44 66

11 Thế giới hải sản Hàm Ninh IN 06 – 31, Khu phố Indochine   18:00 – 23:45  083 358 0337

12 66 Paris (Hải sản 66 Phú Quốc) MC 05-26,27, Khu phố Mallorca   07:30 – 22:00  090 221 70 22

13 Night Zone 68 IN-01-06-12, Khu phố Indochine  Hoạt động 24/24

14 Nhà hàng Cơm cháy Ninh Bình IN-01-36, khu phố Indochine 09:00 – 22:00

15 Nhà hàng Dê núi Tràng An IN-01-37, khu phố Indochine 09:00 – 22:00

16 Bò Tơ Tây Ninh Sáu Tâm 68 Khu phố Mallorca, (góc cuối bên trái chợ đêm Grand World) 11:00 – 23:45

082 852 9952

17 Nhà hàng Đèn lồng Phú Quốc IN-01-26, khu phố Indochine 09:00 – 22:00 0987508499

18 Hà Nội Quán   IN-03-21, khu phố Indochine 07:00 – 21:00 093 622 99 93

19 Tiệm ăn cô Hằng – the Scent Restaurant and Homestay 114 – 115 đường Hội Hè, Khu Thương Mại Grand World 7:30 – 22:00 091 487 13 45

Thưởng thức món phở thanh đạm, chuẩn vị Việt Nam tại thương hiệu phở Lý Quốc Sư trứ danh

Hoài niệm với những món ăn vị Bắc đậm “hồn quê” như thịt luộc mắm tép, gà rang gừng, canh cua ăn cùng cà muối xổi…

1.3. Các nhà hàng món Trung, món Thái trong Grand World Phú Quốc

Muốn tận hưởng cảm giác thưởng thức trọn vẹn hương vị món Á thì bạn chẳng cần đi đâu vì Grand World đã có Bach Restaurant (món Trung), 40six Bistro và Sawasdee (món Thái)… chắc chắn sẽ khiến giúp bạn lấp đầy “chiếc bụng đói” của bạn với những món ăn châu Á hấp dẫn.

STT Tên quán  Địa chỉ Giờ hoạt động Hotline

1 Bach Restaurant Phú Quốc TH2 – 68 & VH-113, Khu phố Shanghai 10:00-14:00 & 17:00-22:00 094 356 9556 – 096 737 2829

2 40six Bistro DD2-02, Khu phố Indochine 04:00  – 23:30 093 456 1646

3 Sawasdee – Quán Ngon Thái Chợ đêm Số 49 Dương Đông 3 08:00 – 23:50 093 611 79 89

Nhâm nhi thưởng thức ẩm thực Trung Hoa tinh tế tại nhà hàng Bách

Hoặc tạt qua “xứ sở Chùa Vàng” để thưởng thức món Thái vừa ngon vừa đẹp mắt (Ảnh: 40six Bistro)

Đắm chìm trong hương vị chua chua, cay ngọt của ẩm thực Thái Lan (Ảnh: Sawasdee)

1.4. Các nhà hàng món Hàn trong Grand World Phú Quốc

Nếu là tín đồ ẩm thực Hàn Quốc thì bạn không nên bỏ lỡ cơ hội khám phá các quán ăn thương hiệu đến từ “xứ sở kim chi” như: Kang Nam BBQ, Goong Steak & Pizza, Kimbusam BBQ, khu phố K-Street, Lotteria…

STT Tên quán  Địa chỉ Giờ hoạt động

1 Kimbusam BBQ IN-08-01, Khu phố Indochine 10:00 – 22:00

2 Goong Steak & Pizza IN-08-28, Khu phố Indochine 10:00 – 22:00

3 Level Drinks Fast Food IN-05-29, Khu phố Indochine  10:00 – 22:00

4 Lotteria SA-02-17-18, Khu phố Shanghai  09:00 – 22:00

5 Khu phố K-Street Từ MD-78 đến OR-59, Khu phố Indochine  10:00 – 23:00

Kimbusam – Buffet nướng lẩu Hàn Quốc ngay tại Grand World Phú Quốc

Các nhà hàng Hàn Quốc thường phục vụ rất nhiều loại panchan ăn kèm

Hay thưởng thức sự kết hợp “tuyệt khéo” giữa ẩm thực Việt Nam và Hàn Quốc

1.5. Các nhà hàng món Âu trong Grand World Phú Quốc

Nếu muốn gieo thêm một chút hương vị mới lạ vào hành trình khám phá ẩm thực kỳ thú của mình, bạn có thể lựa chọn những nhà hàng Âu đặc sắc đến từ loạt thương hiệu quốc tế nổi tiếng, mang đến trải nghiệm cao cấp, chuẩn “nghỉ dưỡng” như: Saigon Domain, PINO Bistro, Volcano Beef Steak… mà không cần ra tận nước ngoài.

Hẹn hò lãng mạn với những món Âu đặc sắc giữa lòng Grand World Phú Quốc

STT Tên quán  Địa chỉ Giờ hoạt động Hotline

1 Saigon Domain SA-01-37, Khu phố Venice  10:00 – 22:00 082 518 0247

2 PINO Bistro TH1-48 Grand World 11:00–14:00, 17:00–23:00 0969034530

3 Volcano Beef Steak IN-05-49 Khu phố Indochine 09:00 – 23:00 0980 0706

4 Pizza Villa SG-06, Khu phố Indochine 10:00 – 22:00 0972428299

5 Tarn’ Pizza  TM04B-01-02-03, Khu vực Hồ Trung Tâm 10:00 – 22:00 0345 044 006

6 Bello House VN-12, Grand World Phú Quốc 08:00 – 22:00 089 999 60 55

7 NightZone 68 IN01-43, Khu phố Indochine  18:00 – 06:00 am  079 251 1524

8 JC Fun Pub (JC Restaurants)  MC-02-30-31-32, Khu phố Mallorca  15:00 – 23:00   0925943688

9 PHOENIX 84 MC-02-07, Khu phố Mallorca  16:00 – 22:00  

Tại Saigon Domain, du khách có thể thưởng thức ẩm thực đặc sắc của phương Tây như mỳ Ý, bít tết… và ngắm nhìn “Venice thu nhỏ” mộng mơ

Món bít tết trên đá núi lửa 180 độ C giữ nguyên vị ngọt nguyên bản của từng thớ thịt bò, chỉ có tại Volcano Beefsteak

Giờ đây bạn không cần phải đến Ý cũng có thể tận hưởng món Ý đúng điệu tại Pizza Villa – Grand World Phú Quốc

1.6. Các quán cafe, bar/pub trong Grand World Phú Quốc

“Fan cứng” của các loại thức uống, đá xay, trà hay cafe đừng quên khám phá 1 vòng “thiên đường đồ uống” tại Grand World. Tại đây bạn có thể khám phá hàng loạt quán cafe, bar/pub với thiết kế ấn tượng, độc đáo:

STT Tên quán Địa chỉ Giờ hoạt động Hotline

1 The Coffee House TM04A-09-10, Khu phố Indochine; 

TM04C-01, 02, Khu Venice

07:00 – 22:00 18006936

2 Trung Nguyên ECoffee SA-08-17 Khu Grand World 07:00 – 22:30

3 Trung Nguyên Legend SA-08-10, Khu phố Venice  07:00 – 23:00 0919 0919 83 – 0982 191 667

4 TocoToco IN-03-20, Khu Indochine  08:00  – 22:00 

5 Saigon Ice Cream Grand World VN-46, Khu phố Shanghai 09:00 – 23:00 094 163 18 87

6 Hokkaido Baked Cheese Tart IN-05-25, Khu phố Indochine  10:00 – 23:00

7 Tous Les Temps VN39, Khu phố Shanghai 08:00 – 22:00 036 923 2606

8 Goofoo Gelato SA-02-77 & SA-01-25, Khu phố Shanghai 08:00 – 22:00 098 94 2 9987 – 098 166 0616

9 Bello House SA-03-06, Khu phố Venice  08:00 – 23:00 089 999 60 55

10 Fern Forest Coffee SA-02-31, Khu phố Venice  07:00 – 23:00 097 899 8991

11 HANA Coffee & Mini Hotel VN56, Dòng sông Venice 07:00 – 23:00 088 988 80 18

12 Tượng coffee & Homestay VN-21, Dòng sông Venice 08:00 – 02:00 am 0349771999

13 Pozaa Tea IN-02-11, khu phố Indochine  08:00  – 23:00   0338545757

14 Luk Beach Bar SO06 Khu phố Mallorca  6:00 – 2:00 am 090 939 59 19

Bước vào thế giới kem Ý ngon mê ly tại GooFoo Gelato

Thưởng thức bánh và kem phô mai chảy ngon có tiếng tại Hokkaido Cheesecake

Hòa mình vào không gian xanh mát, bình yên tại Fern Forest

2. Nhà hàng trong VinWonders Phú Quốc

STT Tên quán Hình thức Địa chỉ Giờ hoạt động

1 The Gateway Món Âu, Á/ Buffet Khu Thế giới lốc xoáy 09:00 – 19:30

2 Oasis Snack Đồ ăn nhanh/ Snacks Khu Thế giới lốc xoáy  10:00 – 18:00

3 The Outpost Đồ ăn nhanh/ Snacks Khu Thế giới phiêu lưu  10:00 – 18:00

9 Popeyes Đồ ăn nhanh/ Món Âu Lô FB-21, Thế giới phiêu lưu  10:00 – 18:00

4 Sweety Tasty Đồ ăn nhanh/ Snacks Khu Thế giới diệu kỳ  10:00 – 18:00

5 The Magic of Giza Gọi món/ Món Âu Thế giới diệu Kỳ – Khu Ai Cập 11:00 – 19:00

6 Odin’s Hall Đồ ăn nhanh/ Món Âu, Á Khu làng bí mật 10:00 – 18:00

7 Deepsea Cafeteria Gọi món/ Món Âu Khu Thuỷ Cung  10:00 – 18:00

8 Ocean’s Secret Đồ ăn nhanh/ Snacks Khu Thuỷ Cung  10:00 – 18:00

10 Seahorse Tavern Buffet/ Món Âu Tầng 2 – Khu Thuỷ Cung 10:00 – 18:00

11 Lotteria Đồ ăn nhanh/ Món Âu Khu Đại lộ châu Âu  08:00 – 17:30

12 Burger King Đồ ăn nhanh/ Món Âu FB-22 – Khu Hy Lạp cổ đại  10:00 – 18:00

13 Kiosks Đồ ăn nhanh/ Snacks Rải rác khuôn viên VinWonders 09:00 – 19:30

Cùng bạn bè dùng bữa tại Magic of Ginza và chiêm ngưỡng các kỳ quan thế giới

Cả gia đình nhanh chóng “nạp lại năng lượng” bằng menu thân quen tại Lotteria

Không chỉ được thưởng thức ẩm thực đa dạng và hấp dẫn, đến với VinWonders Phú Quốc du khách còn thỏa sức khám phá 6 phân khu lớn là: Đại lộ Châu Âu, Khu làng bí mật, Thế giới diệu kỳ, Thế giới lốc xoáy, Cung điện Hải Vương và Thế giới phiêu lưu.

Đến với VinWonders bạn sẽ tha hồ “ăn no hết mình, vui chơi hết sức”

Mở ra cánh cổng bước vào thế giới diệu kỳ độc đáo có “1-0-2” tại VinWonders đảo ngọc

Đăng bởi: Kiều Diễm Nguyễn Thị

Từ khoá: Ăn gì ở Grand World Phú Quốc? Update TOP nhà hàng Grand World mới nhất

Mig8 – Mig8 Casino – Link Vào Nhà Cái Mới Nhất 2023

Liệu MIG8 là nhà cái như thế nào?

Nhờ kinh nghiệm dày dặn trong ngành giải trí MIG8 đã sở hữu một kho tàng game cá cược khổng lồ. Đủ các thể loại và hình thức đặt cược khác nhau cho anh em lựa chọn. Mọi nhu cầu giải trí của người chơi đều được đáp ứng với sản phẩm và dịch vụ cải tiến tốt nhất.

Lô đề – xổ số

Ngoài ra, anh em tham gia các diễn đàn tại MIG8 để giao lưu kết bạn và học hỏi kinh nghiệm soi cầu xổ số. Từ đó giúp có thêm kiến thức và vận dụng linh hoạt các phương pháp để tìm ra những con số may mắn.

Cá cược thể thao

Một trong những thế mạnh trong kho game của MIG8 đó chính là đặt cược thể thao. Có các sảnh thể thao anh em lựa chọn trải nghiệm như: UG United, CMD 368, Saba Sport… Môn thể thao thu hút số lượng nhiều người tham gia cá độ nhất đó chính là bóng đá

Ngoài ra, còn bóng rổ, bóng chuyền, tennis…  cho anh em lựa chọn những môn thể thao mình yêu thích. Cũng có các môn thể thao điện tử như liên minh huyền thoại, Dota 2…cho người chơi lựa chọn. Tại MIG8 tung ra nhiều loại kèo khác nhau cùng nhiều hình thức đặt cược đa dạng cho anh em thỏa sức lựa chọn và chinh phục.

Đá gà trực tuyến

Hơn nữa toàn bộ các trận đấu đều được tường thuật tại sới gà Thomo nổi tiếng hoặc sới gà tại Mộc Bài tạo cảm giác chân thật đối với bet thủ. Thậm chí kèo cược cũng được phân định cực kỳ chất lượng, minh bạch.

Thêm vào đó nhà cái còn tặng các tân thủ khuyến mãi cực hời khi đăng ký tài khoản thành công với giá trị là 200.000 đồng. Tuy rằng các địa chỉ cá cược khác cũng có chương trình tương tự nhưng họ chỉ tặng tối đa là 100.000 đồng. MIG8 đã chơi lớn với giá trị tiền thưởng cho tân thủ rất hời và có tính cạnh tranh cao.

Casino online

Truy cập sảnh game casino online của MIG8, anh em sẽ trải nghiệm cảm giác như đang chơi tại các sòng bạc chuyên nghiệp thực tế. Có nhiều trò thú vị để anh em trải nghiệm như Xì dách, Roulette, Rồng hổ, Baccarat…Ngoài ra MIG8 CASINO còn có những trò chơi truyền thống quen thuộc với người Việt Nam như xóc đĩa, xì tố, sicbo, xí ngầu, tài xỉu…

Hơn nữa Mọi thành viên chính thức của nhà cái đều có thể tham gia chương trình này. Mỗi lần giới thiệu thành viên thành công anh em sẽ nhận được tỷ lệ hoa hồng là 0,2%. Trong đó, quy định giới thiệu hợp lệ mà nhà cái đưa ra đó là thành viên mới phải tham gia cá cược ít nhất 1 lần. Khi này anh em giới thiệu mới nhận được hoa hồng về tài khoản game của mình.

Nổ hũ

Bắn cá

Bắn cá cũng là một trong những trò chơi đổi thưởng được yêu thích tại MIG8. Tại đây, ngư thủ sẽ được thể hiện kỹ thuật bắn cá điêu luyện cùng những chiến thuật tiêu diệt cá khác nhau. Càng hạ được mục tiêu lớn thì phần thưởng nhận về càng có giá trị cao.

Tương tự như các sảnh game khác, ngư thủ cũng sẽ có cảm giác như đang được khám phá dưới lòng đại dương bao la. Bởi âm thanh sống động và đồ họa chân thực của những sinh vật biển tại game bắn cá.

Cách Phát Cầu Đánh Đôi Đúng Luật Mọi Người Nên Biết

Cách phát cầu lông đánh đôi sao cho đúng luật và dễ ăn điểm là một vấn nhận được khá nhiều sự quan tâm từ những người đang theo đuổi bộ môn này. Cầu lông là hình thức thể thao dễ chơi nhưng cũng có luật riêng của nó. Chất lượng của phát cầu tốt hayxấu cũng có ảnh hưởng trực tiếp đến việc giành quyền chủ động hay bị động, dẫn tới thắng được điểm hay mất đi quyền phát cầu. Tuy nhiên, trước khi phát cầu tốt thì bạn phải biết luật và phát cầu lông đúng luật. Bài viết hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về luật phát cầu đánh đôi cho người chơi.

1. Giới thiệu phát cầu lông đánh đôi trong thi đấu

Trong luyện tập cũng như thi đấu cầu lông, thì động tác phát cầu là hay bị phạm luật và mắt lỗi nhất. Không phải chỉ vì những người chơi  phong trào mới thường phạm luật và  không biết rõ những quy định của luật khi phát cầu. Mà cả những vận động viên có đẳng cấp đôi khi cũng bị trọng tài bắt phạt khi phát cầu.

2. Cách phát cầu lông đánh đôi trong thi đấu

Cách phát cầu lông đánh đôi trong luyện tập, thi đấu đều là những lúc mà người chơi dễ mắc lỗi nhất. Kể cả những vận động viên đẳng cấp đôi khi vẫn phạm luật khi phát cầu. Đó là lý do tại sao mà ta cần phải để ý thật nhiều tại kỹ thuật này.

Cách phát cầu lông đánh đôi có phần hơi khác trong luật phát cầu lông đánh đơn:

– Người chơi bên được phát cầu sẽ bắt đầu phát cầu từ ô phát bên phải khi phía họ chưa ghi điểm hoặc ghi được điểm chẵn trong ván đấu đó.

– Người chơi bên được phát cầu sẽ bắt đầu phát cầu từ ô phát cầu bên trái mỗi khi họ ghi được điểm lẻ trong ván đó.

– Người chơi được có quả phát cầu lần cuối trước đó của bên phát cầu sẽ giữ nguyên một vị trí đứng mà từ ô đó người chơi này đã phát cầu lần cuối cho bên mình và luật này sẽ áp dụng ngược lại cho đồng đội của người nhận cầu.

– Người chơi bên nhận cầu hiện đang đứng trong ô phát cầu chéo đối diện sẽ là người được nhận cầu.

– Người chơi không thay đổi vị trí đứng tương ứng của mình mãi cho đến khi họ thắng được một điểm mà bên của họ đang nắm quyền phát cầu từ đầu.

3. Ô giao cầu và ô nhận cầu trong luật cầu lông đôi

Kỹ thuật phát cầu lông trong luật đánh đôi cũng khác biệt so với luật cầu lông đơn.

– Vận động viên (VĐV) của bên giao cầu sẽ giao cầu từ ô giao cầu bên phải khi bên họ chưa ghi điểm hoặc ghi được điểm chẵn trong ván đó.

– Người của bên giao cầu sẽ giao cầu từ ô giao cầu bên trái khi họ ghi được điểm lẻ trong ván đó.

Ô giao cầu và ô nhận cầu trong luật đánh cầu đôi

– VĐV của bên nhận cầu đang đứng trong ô giao cầu chéo đối diện sẽ là người nhận cầu.

– VĐV sẽ không thay đổi vị trí đứng tương ứng của mình cho đến khi họ thắng một điểm mà bên của họ đang nắm quyền giao cầu.

– Bất kỳ lượt giao cầu nào cũng được thực hiện từ ô giao cầu tương ứng với số điểm mà bên giao cầu đó có.

4. Luật phát cầu lông trong đánh đôi

Khi đánh cầu đôi sẽ có một người được phép phát cầu. Người này sẽ đứng vào ô bên phải hoặc bên trái sẽ tùy thuộc vào số điểm chẵn hoặc lẻ, người kia sẽ đứng ở khu vực sân còn lại.

Bên sân đối diện, sẽ chỉ có người đứng chéo với người phát cầu được quyền đánh trả lại, nếu như người đối diện người phát cầu lông trả cầu sẽ xem như mất điểm.

Nếu như bên phía phát cầu thắng thì họ sẽ đổi khu vực, còn nếu bên phía nhận cầu thắng thì họ sẽ bắt đầu đứng vào ô trái hay phải tùy vào điểm chẵn hoặc lẻ.

Trong đánh đôi, người chơi sẽ dùng kỹ thuật phát cầu lông trái tay. Có 2 lý do:

– Hạn chế những cú đập cầu (smash) mạnh từ đối phương

– Phát (giao) cầu trái tay sẽ dễ làm đối phương bất ngờ hơn. Quả cầu đi nhanh, mạnh sẽ làm đối phương khó đỡ.

5. Ghi điểm và thứ tự đánh cầu trong luật thi đấu cầu lông đôi

5.1 Thứ tự đánh cầu và vị trí trên sân

Cầu sau khi giao quả được đánh trả thì cầu sẽ được 1 trong 2 thành viên của bên giao luân phiên đánh trả và bên nhận. Lượt cầu cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi cầu không còn được tính. Chẳng hạn như khi cầu chạm mặt sân hoặc một trong hai bên vi phạm lỗi dẫn đến ngừng lượt đấu.

5.2 Ghi điểm và giao cầu

Nếu bên giao cầu thắng pha cầu thì họ sẽ ghi cho đội mình một điểm. Người phát cầu lông sẽ  tiếp tục thực hiện quả giao cầu ở từ ô giao cầu tương ứng ngược lại.

Nếu bên nhận cầu thắng pha cầu thì họ sẽ ghi cho đội mình một điểm. Bên nhận cầu ban nảy lúc này sẽ trở thành bên giao cầu mới.

5.3 Trình tự giao – nhận cầu

Trong bất kỳ mọi ván đấu nào dù là ở các giải đấu lớn hay nhỏ thì quyền giao cầu cũng sẽ được chuyển tuần tự qua lại giữa các thành viên của 2 bên đội chơi. Cụ thể như sau:

–  Từ khu vực giao cầu bên phải của người giao cầu đầu tiên khi ván đấu đã bắt đầu

–  Đồng đội của bên phía nhận cầu đầu tiên

–  Đồng đội của bên phía giao cầu đầu tiên

–  Tiếp tục đến người nhận cầu đầu tiên

Trình tự giao, nhận cầu trong đánh đôi

Khi chơi không vận động viên nào được giao hay nhận cầu sai phiên. Họ cũng không được nhận hai quả cầu giao liên tục trong cùng một ván thi đấu.

Khi đến ván tiếp theo, bất kỳ thành viên nào ở bên thắng ván trước cũng đều có thể thực hiện được cú phát cầu đầu tiên. Tương tự như vậy với bên thua. Bất kỳ thành viên nào ở bên thua ván trước cũng đều có thể là người nhận cầu của lượt giao đầu tiên.

Luật chơi cầu lông trong đánh đôi phức tạp hơn nhiều luật chơi cầu đánh đơn, đặc biệt trong việc xác định người giao cầu và vị trí đứng trên sân của các người chơi. Hy vọng qua bài viết trên sẽ giúp bạn và đồng đội nắm rõ nhiều thông tin trong việc phát cầu lông đôi hơn. Vì vậy cần một người đồng đôi hiểu ý mình nữa, mong các bạn sẽ tập luyện kĩ càng và nhuần nhuyễn để không sợ bất kì đối thủ nào.

Đăng bởi: Xuân Vàn Lê

Từ khoá: Cách Phát Cầu Đánh Đôi Đúng Luật Mọi Người Nên Biết

Cập nhật thông tin chi tiết về Luật Nhà Ở Bạn Nên Biết trên website Jizc.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!