Xu Hướng 9/2023 # Java Serializable Là Gì? Serialization Và Deserialization Trong Java # Top 15 Xem Nhiều | Jizc.edu.vn

Xu Hướng 9/2023 # Java Serializable Là Gì? Serialization Và Deserialization Trong Java # Top 15 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Java Serializable Là Gì? Serialization Và Deserialization Trong Java được cập nhật mới nhất tháng 9 năm 2023 trên website Jizc.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Bài viết được sự cho phép của tác giả Trần Hữu Cương

Khi lập trình với Java chắc hẳn bạn đã bắt gặp khái niệm serialize nhất là khi đọc ghi object ra file, mapping với cơ sở dữ liệu…

Java Serializable là gì?

Serialization trong Java là cơ chế chuyển đổi trạng thái của một đối tượng (giá trị các thuộc tính trong object) thành một chuỗi byte sao cho chuỗi byte này có thể chuyển đổi ngược lại thành một đối tượng.

Quá trình chuyển đổi chuỗi byte thành đối tượng gọi là deserialization.

Một object có thể serializable (có thể thực hiện Serialization) nếu class của nó thực hiện implements interface java.io.Serializable

Tại sao cần Serialization?

Trong Java, khi trao đổi dữ liệu giữa các thành phần khác nhau (giữa các module cùng viết bằng Java) thì dữ liệu được thể hiện dưới dạng byte chứ không phải là đối tượng. Do đó ta cần có một cơ chế để hiểu các đối tượng được gửi và nhận.

Quá trình serilization hoàn toàn độc lập với platform (không phụ thuộc vào hệ điều hành) nên việc chuyển đổi giữa byte và object giữa các module được đảm bảo.

Việc làm Java cho sinh viên mới ra trường

Code ví dụ

Ví dụ mình có 2 module, một module thực hiện chuyển đối tượng Customer thành byte và ghi ra file .Một module thực hiện đọc byte từ file và chuyển ngược lại thành đối tượng Customer.

(Trong thực tế thì 2 module có thể trao đổi qua database, network chứ không phải qua file)

package

stackjava.

com

.

serializable

.

demo

;

import

java.

io

.

Serializable

;

public

class

Customer

implements

Serializable

{

private

static

final

long

serialVersionUID = 1L;

private

int

id;

private

String

name;

private

transient

String

address;

@Override

public

String

toString

(

)

{

return

"Customer [id="

+ id +

", name="

+ name +

", address="

+ address +

"]"

;

}

}

Đối tượng Customer sẽ gồm có 3 thuộc tính là id, name và address trong đó address được đánh dấu là transient tức là nó sẽ không được serialization.

private static final long serialVersionUID = 1L; để đảm bảo chắc chắn rằng đối tượng trước và sau khi serialization là một.

package

stackjava.

com

.

serializable

.

demo

;

import

java.

io

.*;

public

class

WriteObjectDemo

{

public

static

void

main

(

String

[

]

args

)

throws

FileNotFoundException, IOException

{

ObjectOutputStream oos =

new

ObjectOutputStream

(

new

FileOutputStream

(

new

File

(

"src/customer.dat"

)

)

)

;

Customer customer =

new

Customer

(

)

;

customer.

setId

(

1

)

;

customer.

setName

(

"kai"

)

;

customer.

setAddress

(

"ha noi"

)

;

System

.

out

.

println

(

"Customer before serialization:"

)

;

System

.

out

.

println

(

customer

)

;

oos.

writeObject

(

customer

)

;

oos.

close

(

)

;

}

}

Method writeObject() sẽ kiểm tra đối tượng được ghi có phải là serializable không, sau đó sẽ chuyển thành byte và thực hiện khi.

Kết quả:

Customer before serialization:

Customer

[

id=

1

, name=kai, address=ha noi

]

Tiếp theo mình thực hiện đọc dữ liệu từ file và chuyển thành đối tượng Customer.

package

stackjava.

com

.

serializable

.

demo

;

import

java.

io

.*;

public

class

ReadObjectDemo

{

public

static

void

main

(

String

[

]

args

)

throws

FileNotFoundException, IOException, ClassNotFoundException

{

ObjectInputStream ois =

new

ObjectInputStream

(

new

FileInputStream

(

new

File

(

"src/customer.dat"

)

)

)

;

System

.

out

.

println

(

"Customer after deserialization:"

)

;

Customer customer =

(

Customer

)

ois.

readObject

(

)

;

System

.

out

.

println

(

customer

)

;

ois.

close

(

)

;

}

}

Method readObject() sẽ chuyển byte thành đối tượng.

Vì mình ghi ra file dạng đối tượng Customer nên sau khi readObject() mình sẽ ép thành kiểu đối tượng Customer (Nếu bạn khi ra file dạng Map, List thì lúc đọc các bạn phải ép đúng kiểu tương ứng.

Kết quả:

Customer after deserialization:

Customer

[

id=

1

, name=kai, address=null

]

Trường address là transient nên sau khi deserialization sẽ không có dữ liệu.

Một số lưu ý về Serialization trong Java

Nếu class cha implement Serializable thì các class con không cần thực hiện implement Serializablenữa.

Các thuộc tính static và transient sẽ không được serialization.

Hàm khởi tạo (constructor) sẽ không được gọi khi một đối tượng được deserialization.

Khi thực hiện serialization một đối tượng thì tất cả các thuộc tính bên trong nó đều phải là serializable (áp dụng với các thuộc tính có kiểu đối tượng, ví dụ object Person có thuộc tính Address thì thuộc tính Address đó cũng phải implement Serializable nếu không sẽ bị lỗi java.io.NotSerializableException khi thực hiện serialization đối tượng person).

Tuyển dụng IT lương cao, đãi ngộ hấp dẫn. Ứng tuyển ngay!

Tổng Quát Về Kotlin Và So Sánh Giữa Kotlin Với Java

/* Java Code */ static int num1, num2;

Giống như Java, C and C++, điểm mấu chốt của chương trình Kotlin là hàm “main”. Nó thông qua một mảng chứa bất kỳ đối số của command line nào. Ví dụ

ngày 17/5 vừa qua, tại Google I/O keynote, Android team đã thông báo Kotlin sẽ trở thành ngôn ngữ chính thức của Android

Điểm mạnh của Kotlin

Kotlin có thể sử dụng tất cả các nền tảng và thư viện Java hiện có – Bất kể là nền tảng cao cấp dựa trên xử lý annotation. Điều quan trọng là Kotlin dễ dàng tích hợp với Maven, Gradle hay các hệ thống build khác.

Kotlin dễ học và dễ tiếp cận. Có thể học dễ dàng bằng những ví dụ tham khảo đơn giản. Cú pháp đơn giản và trực quan. Kotlin khá giống Scala nhưng dễ hiểu hơn

Chuyển đổi tự động Java thành Kotlin – JetBrains tích hợp chức năng mới vào IntelliJ để chuyển đổi Java thành Kotlin và điều này tiết kiệm một lượng thời gian rất lớn. Nó cũng giúp chúng ta không phải code lại kiểu tay to

Null-safety của Kotlin: giúp chúng ta thoát khỏi NullPointerExceptions. Giúp chúng ta tránh những exeption kiểu con trỏ null. Trong Kotlin, hệ thống sẽ từ chối biên dịch đoạn code đang gán hay trả về giá trị null

Khác biệt giữa Kotlin và Java

Data Classes – trong Kotlin có Data Classes để tự phát sinh boilerplate như equals, hashCode, toString, getters/setters v.v . Ví dụ

/* Java Code */ class Book { private String title; private Author author; public String getTitle() { return title; } public void setTitle(String title) { chúng tôi = title; } public Author getAuthor() { return author; } public void setAuthor(Author author) { chúng tôi = author; } }

/* kotlin Code */ data class Book(var title:String,var author:Author)

Nó cũng giúp chúng ta dễ dàng copy data classes với việc sử dung copy()

*Các chức năng mở rộng *- Kotlin cho phép chúng ta có thể mở rộng các chức năng của các class hiện có mà không kế thừa từ chúng. Nghĩa là Kotlin cung cấp khả năng mở rộng class với chức năng mới mà không cần kế thừa. Nó được thực hiện bởi chức năng mở rộng. Để khai báo, chúng ta cần đặt tên nó với một receiver type, như một loại được mở rộng. Ví dụ

Smart Casts – Khi nói đến các phôi, trình biên dịch Kotlin thực sự thông minh. Trong nhiều trường hợp, người ta không cần sử dụng các toán tử cast rõ ràng trong kotlin, nhưng trong Kotlin có “is-checks” cho các giá trị không thay đổi và chèn các phôi tự động khi cần thiết

Type Inference – Trong Kotlin, có một điều tuyệt vời là bạn không phải chỉ rõ loại của mỗi biến một cách rõ ràng (theo cách rõ ràng và chi tiết). Nhưng nếu bạn muốn xác định một loại dữ liệu một cách rõ ràng, bạn cũng có thể làm điều đó. Ví dụ:

Lập trình hướng chức năng làm cho Kotlin dễ xử lý hơn nữa khi tập hợp chúng lại

Clean build (build codebase lần đầu)

Khi chúng ta biên dịch mã Kotlin lần đầu tiên, thì phải mất nhiều thời gian hơn Java. Java biên dịch nhanh hơn 15-20% so với Kotlin.

Nhưng như chúng ta biết, hầu hết thời gian chúng ta cần incremental builds như thay đổi một đoạn code có sẵn và build lại chúng, và deploy không ngừng.

Theo quan điểm này, Kotlin mất thời gian biên dịch như Java, thâm chí còn nhanh hơn 1 chút

Kotlin liên kết với Java và cung cấp sự thay đổi không ngừng của mã và hệ thống cấp cao sang Java và cung cấp cách Migration dễ dàng từ Java với khả năng tương thích ngược.

Với các tính năng như nhiều khai báo hơn, ít mã, cơ sở dữ liệu ngôn ngữ hỗn hợp và diễn cảm hơn Java, Kotlin sẽ là tương lai cho các ứng dụng doanh nghiệp và di động thời gian tới.

53980 Là Gì? 53980 Là Gì Trong Tiếng Trung Và Trong Tình Yêu?

“53980” có cách phát âm gần giống với từ 我想揍扁你 (Wǒ xiǎng zòu biǎn nǐ), khi được dịch sang tiếng Việt sẽ có nghĩa là “Em muốn đánh anh”, đây là một mật mã tình yêu được rất nhiều các cô gái sử dụng khi bị người yêu của mình trêu trọc.

53980 là gì?

Ngoài ra, mật mã tình yêu này còn được sử dụng để đe dọa người yêu của mình, điều này sẽ khiến cho anh ấy cảm thấy sợ hãi và không dám cãi lời, trêu trọc bạn nữa. Dãy số 53980 còn được các cô gái sử dụng trong lúc giận dỗi với người yêu của mình.

Trong lúc sử dụng Facebook chắc hẳn là bạn đã từng bắt gặp dãy số 53980 này rồi phải không nào, đây là một mật mã tình yêu thường được các cô gái sử dụng để bày tỏ sự tức giận của mình với người yêu, họ muốn đánh người yêu của mình.

Vì thế, mỗi khi một cô gái nào đó đang tức giận với người yêu của mình thì họ sẽ sử dụng dãy số 53980 để hạ hỏa con tức giận của mình, đồng thời nó sẽ khiến cho cô ấy cảm thấy vơi bớt được phần nào sự bực tức trong mình.

53980 được sử dụng khá nhiều trong tình yêu, nếu như bị bạn trai của mình chọc tức thì ngay lập tức các cô gái sẽ sử dụng dãy số 53980, với dụ ý là “Em muốn đánh anh”.

Đồng thời trong lúc ghen tuông hay lúc giận dỗi thì con gái cũng sẽ sử dụng dãy số 53980, đó được xem như là một lời muốn nói với anh ấy rằng, chỉ cần anh ở bên cạnh em lúc này là em sẽ lập tức đánh anh ngay và luôn.

– Sử dụng khi bị bạn trai chọc tức: Khi bạn trai của bạn chọc tức, hoặc đùa cợt quá trớn thì bạn hãy sử dụng dãy số 53980 để thể hiện trạng thái tức giận của mình với anh ấy, điều này sẽ khiến cho anh ấy sợ chết khiếp bạn đấy. 😀

– Sử dụng khi giận dỗi, ghen tuông: Bạn có thể sử dụng dãy số 53980 khi giận dỗi, ghen tuông với bạn trai của mình, khi đó bạn sẽ thể hiện được cảm xúc đang tức giận của mình với anh ấy, ngay lập tức anh ấy sẽ nhẹ nhàng và xin lỗi bạn.

Lời kết

1325 Là Gì? 25251325 Là Gì? 1325 Là Gì Trong Tình Yêu?

Thời gian gần đây bạn bắt gặp dãy số 1325 và 25251325 trên Facebook, nhưng bạn lại không biết 1325 là gì? 25251325 là gì?. Bài viết sau đây Tin nhanh Plus sẽ chia sẻ đến bạn ý nghĩa của dãy số 1325 và 25251325 trong tình yêu và trong tiếng Trung.

Con số 13 trong tiếng Trung có cách phát âm gần giống với từ “suốt đời”, còn con số 25 lại có cách phát âm gần giống với từ “yêu em”. Vì thế, con số “1325” sẽ có nghĩa là “suốt đời yêu em” hoặc “Yêu em suốt đời”. Giới trẻ Trung Quốc thường sử dụng dãy số 1325 làm mật mã tình yêu để bày tỏ tình cảm, yêu thương của mình với người mà họ yêu thương.

Như bên trên mình đã giải thích đến bạn, con số 25 có nghĩa là “yêu em”, vì thế dãy số 25251325 sẽ có nghĩa là “yêu em yêu em suốt đời yêu em”, đây được xem là một dãy số được các trẻ Trung Quốc sử dụng rất nhiều, thường được giới trẻ Gen Z sử dụng để bày tỏ tình cảm của mình với người họ yêu vào những dịp đặc biệt.

Đây được xem là những mật mã tình yêu đang rất phổ biển trong giới trẻ hiện nay, được rất nhiều các bạn trẻ sử dung để tỏ tình với Crush của mình, điều này giúp cho nhiều bạn trẻ đã tìm thấy một nửa của mình.

Trong tình yêu 1325 và 25251325 là những dãy số có ý nghĩa vô cùng ấm ấp, lãng mạn, thường được các bạn trẻ đang yêu nhau sử dụng để bày tỏ tình cảm trân thành dành cho người ấy của mình.

1325 và 25251325 là gì trong tình yêu?

Bên cạnh đó có nhiều bạn trẻ sử dụng dãy số 1325 và 25251325 thay cho điều khó nói với người mà họ đang thầm thương trộm nhớ, ý nghĩa của 2 dãy số này đã khiến cho đối phương rung động, từ đó đã có nhiều cặp đôi đến với nhau.

Dãy số 25251325 có nguồn gốc từ một bộ phim tình cảm lãng mạn “chuyện tình thượng hải”, hay còn được gọi với cái tên gọi khác là “lối thoát cho tình yêu” đã được công chiếu chính thức vào năm 2003. Nội dung trong phim nói về nhân vật nữ chính yêu một người đàn ông đã có gia đình, vì nhiều lý do khác nên người đàn ông này đã quyết định quay trở về với gia đình người vợ cũ của mình.

Trước khi đi, người đàn ông này đã để lại một tờ tiền có số Seri là “25251325”, có nghĩa là “Yêu em yêu em suốt đời yêu em”, cũng chính từ đó mà dãy số 25251325 trở nên phổ biến cho đến tận ngày nay.

Hiện tại, dãy số 25251325 được rất nhiều các bạn trẻ sử dụng giống như là một mật mã tình yêu để thể hiện tình cảm, sự yêu thương của mình dành cho người yêu.

– Sử dụng mỗi khi trò chuyện với người ấy: Vì ý nghĩa lãng mạn của dãy số 1325 và 25251325, bạn có thể sử dụng dãy số này để bày tỏ tình cảm, sự chân thành của mình với người yêu, khi đó người ấy của bạn sẽ rất vui vẻ và hạnh phúc, chắc chắn tình cảm của 2 bạn sẽ rất mặn nồng.

– Sử dụng để tỏ tình với người mà mình yêu: Bạn có thể sử dụng dãy số 1325 và 25251325 để tỏ tình với người mà bạn đang yêu, sự chân thành và ý nghĩa sâu sắc của mật mã tình yêu này sẽ làm cho trái tim Crush của bạn xao xuyến, từ đó có thể Crush sẽ đồng ý tình cảm của bạn dành cho họ.

Lời kết

256895 Là Gì? 256895 Là Gì Trong Tình Yêu?

Bạn thường xuyên bắt gặp dãy số 256895, nhưng bạn lại không biết 256895 là gì?. Bài viết sau đây Tin nhanh Plus sẽ chia sẻ đến bạn ý nghĩa của dãy số 256895 trong tình yêu và trong tiếng Trung.

“256895” có cách phát âm gần giống với từ 你是可爱的小狗 (Nǐ shì kě’ài de xiǎo gǒu), khi dịch sang tiếng Việt sẽ có nghĩa là “Em là con cún nhỏ của anh“, đây là một mật mã tình yêu hết sức đáng yêu được giới trẻ Trung Quốc rất ưu thích khi sử dụng để thể hiện sự yêu thương dành cho bạn gái của mình.

256895 là gì?

Tại Trung Quốc chó được xem là một con vật rất gần gũi với con người, vì thế mà người Trung Quốc rất yêu quý những chó, họ xem những con chó như là người bạn của mình. Vì thế, những cặp đôi khi yêu nhau người con trai hay gọi người yêu của mình là cún, đây được xem là một từ ngữ rất đáng yêu, chỉ những người yêu quý, quan trọng nhất mới được gọi là cún.

Khi yêu thì bất kể người con trai nào cũng muốn cưng chiều người yêu, cũng muốn gọi người yêu bằng những cái tên yêu thương, thận mật. Vì thế, các cặp đôi khi yêu nhau trên Facebook họ thường sử dụng những cái tên biệt danh đáng yêu để gọi người yêu của mình.

Do đó, mật mã tình yêu 256895 được rất nhiều các bạn nam sử dụng để thể hiện sự đáng yêu của mình dành cho bạn gái, đối với họ gọi người mình yêu bằng biệt danh cún nhỏ sẽ rất dễ thương và đáng yêu, thể hiện được tình cảm của chàng trai dành cho bạn gái của mình.

Trong tình yêu, sự yêu thương và sự quan tâm lẫn nhau là một điều rất quan trọng, điều này sẽ giúp cho các cặp đôi có thể duy trì được một mối quan hệ tốt đẹp với nhau, từ đó tạo ra được sự gắn kết, hiểu nhau hơn. Tuy nhiên, để cho tình yêu được lãng mạn thì các cặp đôi cần phải có những sự bất ngờ, sự hài hước.

256895 là gì trong tình yêu?

Để có thể tạo ra được sự bất ngờ cho đối phương, các chàng trai đã sử dụng những mật mã tình yêu lãng mạn, điều này đã khiến cho các cô gái cảm thấy rất hạnh phúc. Con gái khi yêu đơn giản lắm, đôi khi chỉ cần được người yêu quan tâm bằng những lời nói yêu thương, những mật mã tình yêu lãng mạn cũng khiến cho cô ấy vui vẻ cả một ngày dài.

Lời kết

Source Trong Quay Phim Là Gì Và Tầm Quan Trọng Của Nó

Tìm hiểu về source trong quay phim là gì và vai trò quan trọng của nó trong quá trình sản xuất phim. Hãy đọc bài viết để hiểu rõ hơn!

Giới thiệu

Bạn có từng tự hỏi về khái niệm “source trong quay phim là gì”? Trong quá trình sản xuất phim, source đóng vai trò vô cùng quan trọng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về source trong quay phim, vai trò của nó và tầm quan trọng trong quá trình sản xuất phim.

Source trong quay phim là gì?

Source trong quay phim đề cập đến tất cả các yếu tố cần thiết để tạo ra một bộ phim hoàn chỉnh. Đây là nguồn gốc, tài liệu hoặc vật liệu mà đạo diễn và nhóm sản xuất sử dụng để thực hiện một bộ phim. Source trong quay phim bao gồm hình ảnh, âm thanh, ánh sáng, đạo cụ, nền và trang phục, tất cả đều cần được chọn lựa và sử dụng một cách phù hợp để mang lại hiệu quả tốt nhất cho bộ phim.

Vai trò và tầm quan trọng của source trong quá trình sản xuất phim

Source trong quay phim đóng vai trò quyết định đến chất lượng và hiệu quả của một bộ phim. Chính vì vậy, việc chọn lựa và sử dụng source phù hợp là vô cùng quan trọng. Các yếu tố như hình ảnh, âm thanh, ánh sáng, đạo cụ, nền và trang phục đều tạo nên không gian và tạo dựng cảm xúc cho người xem. Chúng giúp khán giả hiểu sâu hơn về cốt truyện, nhân vật và tạo ra trải nghiệm tuyệt vời khi xem phim.

Các loại source trong quay phim

Source hình ảnh: Hình ảnh là một yếu tố quan trọng trong quay phim. Nó giúp truyền đạt thông điệp, tạo không gian, và thể hiện phong cách của bộ phim. Source hình ảnh bao gồm cảnh quay, góc quay, phông nền và hiệu ứng hình ảnh.

Source âm thanh: Âm thanh là một yếu tố không thể thiếu trong quay phim. Nó giúp tạo ra không gian âm thanh, âm thanh nền, âm thanh đặc trưng của các nhân vật và tạo ra hiệu ứng âm thanh đặc biệt. Source âm thanh bao gồm nhạc nền, tiếng nói, âm thanh hiệu ứng và âm thanh đặc biệt.

Source ánh sáng: Ánh sáng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra không gian, tạo bối cảnh và tạo ra cảm xúc cho bộ phim. Source ánh sáng bao gồm đèn chiếu sáng, bộ lọc ánh sáng và kỹ thuật chiếu sáng.

Source đạo cụ: Source đạo cụ bao gồm các vật dụng, đồ vật được sử dụng trong quay phim. Đạo cụ giúp tạo ra không gian, nhân vật và thể hiện phong cách của bộ phim.

Source nền và trang phục: Source nền và trang phục đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra không gian, bối cảnh và thể hiện nhân vật trong bộ phim. Chúng giúp khán giả hiểu rõ hơn về thời gian, địa điểm và tạo cảm xúc cho bộ phim.

Quy trình sử dụng source trong quay phim

Vai trò của source trong chuẩn bị quay phim: Source đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn chuẩn bị quay phim. Nó giúp định hình ý tưởng, thiết kế không gian và tạo ra kịch bản và kịch bản hóa.

Cách chọn lựa và sử dụng source phù hợp: Việc chọn lựa và sử dụng source phù hợp là yếu tố quan trọng để tạo ra hiệu quả tốt nhất cho bộ phim. Đội ngũ sản xuất cần xem xét các yếu tố như phù hợp với cốt truyện, phong cách, thời gian và ngân sách.

Quy trình bố trí và sắp xếp source trước quay phim: Trước khi quay phim, source cần được bố trí và sắp xếp một cách hợp lý. Điều này đảm bảo rằng các yếu tố như ánh sáng, hình ảnh, âm thanh và đạo cụ được sắp xếp và chuẩn bị sẵn sàng cho quá trình quay phim.

FAQ về source trong quay phim

Source trong quay phim ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng phim?: Source trong quay phim có vai trò quyết định đến chất lượng phim. Việc chọn lựa và sử dụng source phù hợp giúp tạo ra không gian, thể hiện nhân vật và mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho khán giả.

Tại sao việc chọn lựa source phù hợp quan trọng trong quay phim?: Việc chọn lựa source phù hợp là quan trọng vì nó giúp tạo ra không gian, thể hiện nhân vật và mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khán giả. Source phù hợp giúp tăng tính chân thực, tạo dựng cảm xúc và thể hiện sự chuyên nghiệp trong quay phim.

Source nền và trang phục có ảnh hưởng đến không gian quay phim như thế nào?: Source nền và trang phục đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra không gian quay phim. Chúng giúp thể hiện thời gian, địa điểm và tạo cảm xúc cho khán giả.

Có hàng triệu khách hàng Tiềm Năng đang xem bài viết này

Bạn muốn có muốn đưa sản phẩm/dịch vụ thương hiệu của mình lên website của chúng tôi

Liên Hệ Ngay!

Cập nhật thông tin chi tiết về Java Serializable Là Gì? Serialization Và Deserialization Trong Java trên website Jizc.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!